Suggested Videos

Chod De Sari Duniya
Tune 1 SUBCRIBER
105
August 03, 2018
Paste above code inside <body> tag of your HTML

Chod de sari duniya kisi ke liye
Yeh munasib nahin admi ke liye
Pyar se bhi zaroori kai kaam hain
Pyar sab kuch nahin zindagi ke liye
Chod de sari duniya kisi ke liye

Tann se tan ka milan ho na paaya to kya
Mann se mann ka milan koi kam to nahin
Mann se mann ka milan koi kam to nahin
Khushboo aati rahe door hi se sahi
Saamne ho chaman koi kam to nahin
Saamne ho chaman koi kam to nahin

×

Edit Comment

Press Enter to Update