Suggested Videos

Main ne Janma hai (Official Video)
Tune 19 SUBCRIBER
40
September 06, 2018
Paste above code inside <body> tag of your HTML

Mujh ko Phir Yaad Ata hai Mere Watan
Mai ne Jis Roz Pehana Tera Perhan
Meri Maa ne kaha tha Mujhe Choom kar
Rah-e-Haq hai mere Lal Chal Jhoom kar
Dil-oJan se jala kar Wafa ke Diye
Mai ne Janma hai Tujh ko Watan ke Liye
Mai ne Janma hai Tujh ko Watan ke Liye

×

Edit Comment

Press Enter to Update